دوره 3، شماره 2 - ( 5-1402 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 56-49 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه ازاد شهرکرد ، momeniman@yahoo.com
چکیده:   (141 مشاهده)
سالمونلا یکی از مهم‌ترین باکتری‌های بیماری‌زای مشترک بین انسان و طیور هست و منجر به مسمومیت‌های غذایی و گاستروانتریت می‌شود. گوشت، سبزی‌ها، فراورده‌های لبنی و تخم پرندگان و فرآورده‌های آن‌ها یکی از مهم‌ترین منابع غذایی آلوده به سالمونلا هست که سالانه هزاران نفر را در جهان به کام مرگ می‌کشاند. این باکتری معمولاً در جوجه و تخم پرندگان وجود دارد. این باکتری می‌تواند تخمدان‌های پرنده را آلوده کند و قبل از تخم‌گذاری پرنده وارد تخم شود یا اینکه به هنگام تخم‌گذاری به پوسته تخم نفوذ کند. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان آلودگی تخم‌های پرندگان مختلف در بازار سنتی در شهرکرد به سالمونلا انجام شد. در این مطالعه از تخم پرندگان مختلف همچون مرغ، کبک، بلدرچین، قرقاول، اردک، بوقلمون جهت بررسی آلودگی سالمونلایی استفاده شد. جهت بررسی آلودگی از محتویات زرده- سفیده و پوسته به روش کشت میکروبی و آزمایش‌های بیوشیمیایی مورد بررسی قرار داده شد. در مطالعه حاضر از مجموع ٧۰ نمونه تخم پرندگان متخلف تهیه‌شده از بازار سنتی مورد بررسی، شش مورد آن (57/8 درصد) پوسته تخم پرندگان آلوده به سالمونلا بود، که از این شش مورد، دو مورد مربوط به پوسته تخم‌مرغ (33/13درصد)، دو مورد مربوط به پوسته تخم اردک (20درصد)، بیشترین آلودگی و در مورد پوسته نخم بوقلمون و قرقاول آلودگی گزارش نشد. در رابطه با زرده و سفیده تخم پرندگان دو مورد آلودگی (85/2درصد) گزارش گردید. طی این بررسی از نمونه تخم بوقلمون و قرقاول آلودگی سالمونلا یی تشخیص داده نشد. پس با توجه به وجود آلودگی سالمونلایی در تخم پرندگان در صورت مصرف این ماده غذایی پختن مناسب و کافی آن‌ها قبل از مصرف امری ضروری می‌باشد.
 
متن کامل [PDF 724 kb]   (35 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (20 مشاهده)  
مرور کتاب: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: بهداشت مواد غذایی
دریافت: 1402/5/30 | پذیرش: 1402/6/20 | انتشار: 1403/2/17

فهرست منابع
1. Zahrai Salehi, Taghi. 1378: Salmonella, first edition, Tehran University Press.
2. Moradzadeh F, Haj-Esmaili M, Rahimi E, Shakerian A. A Study of Salmonella in traditional and industrial eggs at Shahrekord during the 2021. [In Persian]
3. Akbar Mehr J. A Study of determination of salmonella serogroups isolated from poultry and identification of Hil A gene by PCR method. [In Persian]
4. Javadmanesh A, Mousavi Z, Tanhaeian A, Azghandi M. Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with cinnamon and oregano essential oils on some pathogenic bacteria.Veterinary Researches & Biological Products. 2020; 30 (1): 47-53. [In Persian]
5. Namaei M, Ziaee M, Ghannad Kafi M. Prevalence of salmonella contamination in locally (non-industrially) produced eggs in Birjand (2006). Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2009; 16 (2): 37-41. [In Persian]
6. Asadi R. A survey on the salmonella contamination of ducks eggs in Ahwaz. Professional Doctorate thesid, University of Veterinary Medicine, Shahid Chamran, Ahwaz.2004. [In Persian]
7. Ghorbani Ranjbari A, Naji Sh, Zarei A, Ghorbani Ranjbari N. Investigating the level of salmonella contamination of duck eggs and turkeys for consumption in Fars province. [In Persian].
8. Razavilar V. Pathogenic microbes in food and the epidemiology of food poisoning, University of Tehran Press, 2008, 84-90. [In Persian].
9. Carasco E, Rueda AM, Gimeno AM, Gimeno R. Cross- contamination and recontamination by salmonella in food: A review. Food Research international. 2011; 45:545-556. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.11.004 [DOI:10.1016/j.foodres.2011.11.004.]
10. Shekarforoush SS, Kiaie SM, Karim G, Razavi Rohani SM, Rokni N, Abbasvali M. Study on the overview on foodborne bacteria in food with animal origin in Iran; Part four: Poultry and egg. Food Hygiene. 2013;3(1(9)):45-64. [In Persian]
11. Roberts T. Economics of private strategies to control food borne pathogens. Choices 2nd Quarter,2005, 20(2):117-122.
12. Nayebi N, Ghorashi S A, Harzandi N, Shamsara M, Tabarai B, Bakhtiari A. Diagnostic value of PCR method for detection of Salmonella enteritidis contamination in poultry products in Karaj. Medical sciences. 2011;21(1):32-37. [In Persian]
13. Gast RK, Saif YM, Barnes HJ, Glisson JR, Fadly AM, McDougald LR, et al. Diseases of Poultry. 11th ed. Iowa State University Press: Ames Iowa; 2003; 583-613.
14. Chaiwat P, Phattharaphron C, Serirat P, Yukio M, Shigeki Y, Sumalee T. Serotype, Antimicrobial Susceptibility and Genotype of Salmonella Isolatesfrom Swine and pork in Sa Kaew Province, Thailand. Journal of Veterinary Medicine 2012; 42(1): 21-7. https://doi.org/10.56808/2985-1130.2362 [DOI:10.56808/2985-1130.2362.]
15. Azizpour A. A Study of Salmonella Spp. Contamination Rate of Eggs and Assessment of their Antibiotic Resistance Pattern in Ardabil, Iran. Qom University Of Medical sciences journal. 2020; 14 (1) :38-50. https://doi.org/10.29252/qums.14.1.38 [DOI:10.29252/qums.14.1.38. [In Persian]]
16. Namaei M, Ziaee M, Ghannad Kafi M. Prevalence of salmonella contamination in locally (nonindustrially) produced eggs in Birjand (2006). Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2009; 16 (2) :37-41. [In Persian]
17. Doulat A, Mahzounieh M R, shams N, Etemadfar L. Prevalence and Comparison of Salmonella Serotypes in Indigenous and Industrial Chicken Eggs Collected from Khorramabad Using Culture and PCR Methods. Iran J Med Microbiol. 2018; 12 (2) :88-95 . https://doi.org/10.30699/ijmm.12.88 [DOI:10.30699/ijmm.12.88.]
18. Quinn PJ, Markey BK, Carter ME, Donnelly WJ, Leonard FC. Veterinary Microbiology and Microbial disease: First published. Blackwell Science 2002; 14(6): 113-8.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.