مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان- اخبار نشریه
توافق مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وانجمن علمی بیولوژی وکنترل ناقلین بیماری های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/20 | 
به اطلاع می رساند، فصلنامه تخصصی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که با همکاری انجمن علمی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های ایران منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دوسو ناشناس در بررسی مقالات استفاده کرده و در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر COPE پیروی می‌کند.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان:
http://zoonosis.ir/find-1.43.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب