مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/4 | 

آدرس دفتر مجله : اصفهان، خیابان نیکبخت شرقی پلاک 323 طبقه همکف


شماره تماس : 03136632034  - ۰۹۱۰۰۰۴۷۸۴۴

ایمیل : infozoonosis.ir, jzoonosesgmail.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان:
http://zoonosis.ir/find-1.57.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب