برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
آیا مصرف شیر و شیر خام ناقلی برای بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات است؟ (1133 مشاهده)
مروری بر برخی بیماری‌های زئونوز منتقله توسط نشخوارکنندگان کوچک و خطرات انتقال آن‌ها به انسان (1054 مشاهده)
مطالعه ی سیستماتیک برخی بیماری های مشترک بین انسان و اسب ها (1047 مشاهده)
تشخیص و جداسازی عامل بیماری استرپتوکوکوزیس از برخی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان(Onchorhynchus mykiss) شهرستان یاسوج (1033 مشاهده)
مروری بر عوامل بیماریزای ویروسی زئونوتیک در شترهای تک کوهانه (Camelus dromedarius) (1024 مشاهده)
بررسی مروری سیستماتیک عوامل میکروبی بستنی های سنتی در ایران از سال 1390 تا 1400 (1006 مشاهده)
بررسی میزان آلودگی سالمونلا در مواد غذایی با منشاء دامی در استان خوزستان (995 مشاهده)
بررسی میزان زنده‌مانی تاکی زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در فرآیند پنیرسازی سنتی لیقوان با غلظت‌های مختلف در مدت‌زمان 24 ساعت (943 مشاهده)
توکسوپلاسموزیس: بیولوژی، ایمنولوژی و تشخیص (923 مشاهده)
بررسی میزان آلودگی تخم مرغ های بومی و صنعتی به سالمونلا در شهرکرد 1400 (908 مشاهده)
بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در انواع نمونه های میگو دریایی و پرورشی منجمد در استان هرمزگان (851 مشاهده)
بررسی آلودگی ماهی قزل آلای رنگین کمان به سالمونلا در سال 1399 در استان چهارمحال و بختیاری (795 مشاهده)
تعیین خصوصیات مولکولی ایزوله‌های سالمونلای جداشده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد (539 مشاهده)
همه گیری کرونا: مطالعه مروری بر ویژگی ها، ارزیابی و درمان کرونا (539 مشاهده)
بررسی فراوانی ژن‌های انتروسینA، انتروسین P و انتروسین As-48 در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده ازگوشت مرغ در شهرستان شهرکرد (496 مشاهده)
بررسی شیوع فراوانی توکسوپلاسما گوندی در طیور بومی به روش الایزا در شهرستان شهرکرد، ایران (484 مشاهده)
بررسی آلودگی در شیرخام، آب شرب، مرغ قطعه‌بندی شده و مرغ کامل به استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلای، سالمونلا، توتال کانت و کلی فرم در شهر ری، تهران (459 مشاهده)
سرواپیدمیولوژی ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزیس و عوامل خطر آن در زﻧﺎن ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮین (خراسان رضوی) در ﺳﺎل 1400 (458 مشاهده)
سوءاستفاده از عوامل بیولوژیکی زئونوز در بیوتروریسم: تهدیدی بالقوه (448 مشاهده)
بررسی فراوانی ژن‌های انتروسین در جدایه های انتروکوکوس فاسیوم جدا شده از گوشت قرمز در شهرکرد (430 مشاهده)
ارزیابی آلودگی به آرکوباکتر در گوشت کبابی، سالادهای آماده مصرف، شیرخام و آب شرب در شهرستان یاسوج (425 مشاهده)
بررسی آلودگی به توتال کانت، اشرشیاکلی‌ ، سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت منجمد، تازه، چرخ‌شده و تخم‌مرغ‌های عرضه شده در شهرستان کرج (423 مشاهده)
فراوانی ژن‌های stx1 , stx2 و eaeA در باکتری‌های اشریشیا کلی مولد شیگاتوکسین جدا شده از ماهی و میگو در استان بوشهر (422 مشاهده)
تشخیص مولکولی Ehrlichia canis در سگ های نگهبان شهر اصفهان، ایران (411 مشاهده)
بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره اسطوخودوس در برابرLeishmania major در محیط درون تنی و برون تنی (366 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی مروری سیستماتیک عوامل میکروبی بستنی های سنتی در ایران از سال 1390 تا 1400 (389 دریافت)
بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در انواع نمونه های میگو دریایی و پرورشی منجمد در استان هرمزگان (388 دریافت)
توکسوپلاسموزیس: بیولوژی، ایمنولوژی و تشخیص (372 دریافت)
مطالعه ی سیستماتیک برخی بیماری های مشترک بین انسان و اسب ها (356 دریافت)
مروری بر برخی بیماری‌های زئونوز منتقله توسط نشخوارکنندگان کوچک و خطرات انتقال آن‌ها به انسان (329 دریافت)
بررسی آلودگی ماهی قزل آلای رنگین کمان به سالمونلا در سال 1399 در استان چهارمحال و بختیاری (306 دریافت)
بررسی میزان زنده‌مانی تاکی زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در فرآیند پنیرسازی سنتی لیقوان با غلظت‌های مختلف در مدت‌زمان 24 ساعت (282 دریافت)
مروری بر عوامل بیماریزای ویروسی زئونوتیک در شترهای تک کوهانه (Camelus dromedarius) (258 دریافت)
بررسی میزان آلودگی سالمونلا در مواد غذایی با منشاء دامی در استان خوزستان (258 دریافت)
بررسی میزان آلودگی تخم مرغ های بومی و صنعتی به سالمونلا در شهرکرد 1400 (245 دریافت)
تشخیص و جداسازی عامل بیماری استرپتوکوکوزیس از برخی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان(Onchorhynchus mykiss) شهرستان یاسوج (242 دریافت)
آیا مصرف شیر و شیر خام ناقلی برای بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات است؟ (223 دریافت)
سوءاستفاده از عوامل بیولوژیکی زئونوز در بیوتروریسم: تهدیدی بالقوه (186 دریافت)
فراوانی ژن‌های stx1 , stx2 و eaeA در باکتری‌های اشریشیا کلی مولد شیگاتوکسین جدا شده از ماهی و میگو در استان بوشهر (175 دریافت)
بررسی آلودگی به توتال کانت، اشرشیاکلی‌ ، سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت منجمد، تازه، چرخ‌شده و تخم‌مرغ‌های عرضه شده در شهرستان کرج (166 دریافت)
تشخیص مولکولی Ehrlichia canis در سگ های نگهبان شهر اصفهان، ایران (166 دریافت)
بررسی فراوانی ژن‌های انتروسینA، انتروسین P و انتروسین As-48 در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده ازگوشت مرغ در شهرستان شهرکرد (156 دریافت)
بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره اسطوخودوس در برابرLeishmania major در محیط درون تنی و برون تنی (156 دریافت)
بیماری ویروس نیل غربی مشترک بین انسان و دام (152 دریافت)
بررسی فراوانی ژن‌های انتروسین در جدایه های انتروکوکوس فاسیوم جدا شده از گوشت قرمز در شهرکرد (147 دریافت)
بررسی شیوع باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در فلافل‌های صنعتی و سنتی شهرستان شهریار (143 دریافت)
بررسی شیوع فراوانی توکسوپلاسما گوندی در طیور بومی به روش الایزا در شهرستان شهرکرد، ایران (124 دریافت)
بررسی آلودگی در شیرخام، آب شرب، مرغ قطعه‌بندی شده و مرغ کامل به استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلای، سالمونلا، توتال کانت و کلی فرم در شهر ری، تهران (115 دریافت)
تعیین خصوصیات مولکولی ایزوله‌های سالمونلای جداشده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد (108 دریافت)
مطالعه شیوع اشرشیاکلی در بستنی‌های سنتی و صنعتی عرضه شده در تهران سال 1401 (104 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقالات ( 1545 بازدید)
درباره فصلنامه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان ( 1350 بازدید)
هیئت تحریریه مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان ( 1277 بازدید)
اصول اخلاقی در پژوهش ( 1136 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 916 بازدید)
ارسال فایل Word داوری شده (Optional) ( 749 بازدید)
اطلاعات تماس ( 709 بازدید)
اهداف و زمینه های پذیرش مقالات ( 679 بازدید)
سیاست انتشار ( 659 بازدید)
تماس با مجله ( 621 بازدید)
استانداردهای نویسندگان ( 605 بازدید)
فراخوان ارسال مقاله ( 595 بازدید)
فرم های پیش نیاز ارسال مقاله ( 536 بازدید)
توافق مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وانجمن علمی بیولوژی وکنترل ناقلین بیماری های ایران ( 481 بازدید)
راهنمای ارسال مقاله یکتاوب ( 427 بازدید)
راهنمای تصویری ثبت نام و ارسال مقاله ( 424 بازدید)
نمایه سازی نشریه در پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی (SID) ( 418 بازدید)
سیاست های مالی ( 260 بازدید)
اسامی داوران همکار ( 241 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره فصلنامه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان ( 151 چاپ)
راهنمای نگارش مقالات ( 127 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 124 چاپ)
سیاست انتشار ( 124 چاپ)
هیئت تحریریه مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان ( 116 چاپ)
اهداف و زمینه های پذیرش مقالات ( 115 چاپ)
اطلاعات تماس ( 110 چاپ)
استانداردهای نویسندگان ( 106 چاپ)
تماس با مجله ( 101 چاپ)
ارسال فایل Word داوری شده (Optional) ( 98 چاپ)
اصول اخلاقی در پژوهش ( 95 چاپ)
فرم های پیش نیاز ارسال مقاله ( 81 چاپ)
فراخوان ارسال مقاله ( 55 چاپ)
  فصلنامه تخصصی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان ( 49 چاپ)
راهنمای ارسال مقاله یکتاوب ( 45 چاپ)
توافق مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وانجمن علمی بیولوژی وکنترل ناقلین بیماری های ایران ( 44 چاپ)
نمایه سازی نشریه در پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی (SID) ( 41 چاپ)
راهنمای تصویری ثبت نام و ارسال مقاله ( 40 چاپ)
سیاست های مالی ( 39 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Journal of Zoonosis

Designed & Developed by: Yektaweb